Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals? START UP IDIOMES és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3 /2018 del 5 de desembre (LOPDGDD). 

Per què tractem les teves dades personals? Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar respostes a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals? Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent: Pel consentiment de l’USUARI: remissió de comunicacions comercials i el butlletí informatiu. Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI. 

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals? Durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament (incloent-hi l’obligació de conservar-los durant els terminis de prescripció aplicables) i quan ja no siguin necessaris amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos. 

A qui facilitem les teves dades personals? No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.Quins són els teus drets? Els drets que assisteixen a l’USUARI són: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació o oposició al tractament. Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.Dades de contacte per exercir els seus drets: START UP IDIOMES info@startupestudis.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. 

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de START UP IDIOMES. E-mail: info@startupestudis.com

WhatsApp WhatsApp